AVÍS LEGAL LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC

 1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de http://www.nuriaoltra.com/ és NÚRIA OLTRA PUIG, amb CIF 47.104.591Q i domicili a aquests efectes en al c / Ramón Rogent nº 6, 08.292, Esparreguera (Barcelona), amb correu electrònic de contacte: hola@nuriaoltra.com
 2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de NÚRIA OLTRA PUIG atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
 3. ÚS DEL PORTAL: http://www.nuriaoltra.com/ proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a NÚRIA OLTRA PUIG als quals l'usuari pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat d'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NÚRIA OLTRA PUIG ofereix a través de la seva pàgina web, es compromet a no utilitzar-los per a activitats que puguin ser il·lícites, contràries a l'ordre públic, a la defensa nacional o la salut pública .

En tot cas, NÚRIA OLTRA PUIG es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny del lloc web: modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d'accés i / o ús del lloc web.

De la mateixa manera NÚRIA OLTRA PUIG es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualssevol altres condicions particulars contingudes al lloc web http://www.nuriaoltra.com/

 1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, comuniquem a l'usuari que les dades personals que ens faciliti de forma voluntària, per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d'informació, seran incorporades a les activitats de Tractament automatitzats de dades de caràcter personal titularitat de NÚRIA OLTRA PUIG, amb la finalitat de prestar-li els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa i els seus serveis. Els camps marcats amb "*" són de caràcter obligatori, pel que la no complimentació d'aquests camps impedirà a l'usuari gaudir d'alguns dels Serveis informacions ofertes a la web. Les dades contingudes en ells seran tractades de forma confidencial.

NÚRIA OLTRA PUIG compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

NÚRIA OLTRA PUIG ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per a la realització de la gestió abans esmentada pot ser necessari que es cedeixin les dades a encarregats del tractament, empreses col·laboradores i administracions públiques (les quals poden verificar la veracitat de les dades).

En cas que l'USUARI faciliti dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents a si mateix, l'USUARI haurà de, amb caràcter previ a la inclusió, informar-los del contingut de la present clàusula, d'acord amb el que estableix el Reglament General ( UE) 2016/679 de Protecció de Dades.

NÚRIA OLTRA PUIG com a responsable de l'Activitat de tractament, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades aportades, segons el que disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades, l'USUARI podrà exercir en tot moment els drets, dirigint un escrit al domicili social, adjuntant còpia del DNI o passaport.

NÚRIA OLTRA PUIG garanteix que totes les comunicacions comercials que dirigeix ​​als seus clients compleixen la normativa vigent.

Per això, en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, s'informa a l'usuari que NÚRIA OLTRA PUIG podrà enviar per mitjans electrònics informació sobre productes i serveis d'interès al que Un. presta el seu consentiment.

En qualsevol moment podrà revocar aquesta autorització en la direcció hola@nuriaoltra.com

 1. ÚS DE COOKIES: S'adverteix a l'usuari que aquest lloc web utilitza galetes. Les cookies són petits arxius de text que s'instal·len en el navegador de l'ordinador de l'USUARI per registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s'emmagatzema en el mateix, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l'accés als USUARIS que s'hagin registrat prèviament i l'accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. Es poden utilitzar també per mesurar l'audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i nombre d'entrades. NÚRIA OLTRA PUIG procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment de l'usuari per a la instal·lació de cookies que ho requereixin. No obstant l'anterior, s'ha de tenir en compte que de conformitat amb la llei, s'entendrà que (i) l'USUARI ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l'entrada de galetes i (ii) que el referit consentiment no serà necessari per a la instal·lació d'aquelles galetes que siguin estrictament necessàries per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'USUARI (mitjançant registre previ).

Pot passar que algunes cookies utilitzades en aquest lloc web no estiguin relacionades amb NÚRIA OLTRA PUIG. Això es deu al fet que algunes pàgines del lloc web tenen inserit contingut procedent de webs de terceres parts (com ara un vídeo de YouTube).

A causa de que el referit contingut procedeix d'una altra web, NÚRIA OLTRA PUIG no controla la configuració d'aquestes cookies. Si vostè vol canviar les preferències de configuració de galetes, haurà de consultar els llocs web d'aquestes terceres parts per obtenir informació.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: NÚRIA OLTRA PUIG per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny ..), quedant expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de NÚRIA OLTRA PUIG.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat intel·lectual i Industrial titularitat de NÚRIA OLTRA PUIG. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: NÚRIA OLTRA PUIG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Deficiències del servei, de les xarxes de comunicació, dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol navegador, possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari , als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del lloc web, avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a NÚRIA OLTRA PUIG; del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els USUARIS fan del lloc web i de les informacions i serveis. De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generals acceptats oa l'ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels USUARIS.

 1. MODIFICACIONS: NÚRIA OLTRA PUIG es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.
 2. ENLLAÇOS: En el cas que en http://www.nuriaoltra.com/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, NÚRIA OLTRA PUIG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i contingut. Sota cap circumstància, NÚRIA OLTRA PUIG assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 3. DRET D'EXCLUSIÓ: NÚRIA OLTRA PUIG es reserva el dret de bloquejar l'accés d'un usuari davant de qualsevol indici d'utilització fraudulenta dels serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús.
 4. GENERALITATS: NÚRIA OLTRA PUIG perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li poden correspondre en dret.
 5. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: NÚRIA OLTRA PUIG podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre NÚRIA OLTRA PUIG i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de http://www.nuriaoltra.com/ és NÚRIA OLTRA PUIG, amb CIF 47.104.591Q i domicili a aquests efectes en al c / Ramón Rogent nº 6, 08.292, Esparreguera (Barcelona), amb correu electrònic de contacte: hola@nuriaoltra.com
 2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de NÚRIA OLTRA PUIG atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
 3. ÚS DEL PORTAL: http://www.nuriaoltra.com/ proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a NÚRIA OLTRA PUIG als quals l'usuari pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat d'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NÚRIA OLTRA PUIG ofereix a través de la seva pàgina web, es compromet a no utilitzar-los per a activitats que puguin ser il·lícites, contràries a l'ordre públic, a la defensa nacional o la salut pública .

En tot cas, NÚRIA OLTRA PUIG es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny del lloc web: modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d'accés i / o ús del lloc web.

De la mateixa manera NÚRIA OLTRA PUIG es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualssevol altres condicions particulars contingudes al lloc web http://www.nuriaoltra.com/

  1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
 • Responsable >> NÚRIA OLTRA PUIG.
 • Finalitat >> Gestió de la sol·licitud.
 • Legitimació >> Execució d'un contracte / prestació de serveis.
 • Destinataris >> Com a usuari i interessat t’informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de MIND YOUR GAP STUDIO S.L. (Proveïdor de hosting de Núria Oltra) dins de la UE. Veure política de privacitat de MIND YOUR GAP STUDIO S.L.
 • Avís >> El no introduir les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no pugui atendre la seva sol·licitud.
 • Drets >> Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades aportades en hola@nuriaoltra.com així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
 • Informació addicional >> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades seguint el següent enllaç http://www.nuriaoltra.com/avis-legal-i-politica-de-cookies.
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (II)

INFORMACIÓ DETALLADA PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable >> Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Identitat: NÚRIA OLTRA PUIG Domicili Social: C/ Ramón Rogent no 6, 08.292, Esparreguera (Barcelona) Telèfon: 600622762 Email: hola@nuriaoltra.com Contacto DPD:
 • Finalitat >> Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En NÚRIA OLTRA PUIG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de la informació o dels productes sol·licitats. Es realitzaran tractaments de dades automatitzades per tal d'elaborar perfils amb els serveis sol·licitats o compres realitzades, per poder oferir-promocions, ofertes o serveis pels quals ha mostrat interès. Per quant de temps conservarem les seves dades? Les dades personals facilitades per l'usuari es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió dels mateixos per part de l'interessat.
 • Legitimació >> La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la seva sol·licitud.
 • Destinataris >> A què destinataris es comunicaran les seves dades? NÚRIA OLTRA PUIG podrà cedir les seves dades a altres empreses per a fins administratius i de gestió interna. Com a usuari i interessat t’informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de MIND YOUR GAP STUDIO S.L. (Proveïdor de hosting de Núria Oltra) dins de la UE. Veure política de privacitat de MIND YOUR GAP STUDIO S.L.
 • Avís >> El no introduir les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no pugui atendre la seva sol·licitud.
 • Drets >> L'usuari podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, Supressió, Limitació, Oposició i Portabilitat de les dades aportades, segons el que disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, dirigint un escrit en què s'especifiqui que dret vol exercir al domicili social dalt indicat, adjuntant còpia del document que l'identifiqui, a l'adreça de correu electrònic hola@nuriaoltra.com. Així mateix, l'interessat pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control.

En compliment del que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, comuniquem a l'usuari que les dades personals que ens faciliti de forma voluntària, per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d'informació, seran incorporades a les activitats de Tractament automatitzats de dades de caràcter personal titularitat de NÚRIA OLTRA PUIG, amb la finalitat de prestar-li els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa i els seus serveis. Els camps marcats amb "*" són de caràcter obligatori, pel que la no complimentació d'aquests camps impedirà a l'usuari gaudir d'alguns dels Serveis informacions ofertes a la web. Les dades contingudes en ells seran tractades de forma confidencial.

NÚRIA OLTRA PUIG compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

NÚRIA OLTRA PUIG ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per a la realització de la gestió abans esmentada pot ser necessari que es cedeixin les dades a encarregats del tractament, empreses col·laboradores i administracions públiques (les quals poden verificar la veracitat de les dades).

En cas que l'USUARI faciliti dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents a si mateix, l'USUARI haurà de, amb caràcter previ a la inclusió, informar-los del contingut de la present clàusula, d'acord amb el que estableix el Reglament General ( UE) 2016/679 de Protecció de Dades.

NÚRIA OLTRA PUIG com a responsable de l'Activitat de tractament, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades aportades, segons el que disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades, l'USUARI podrà exercir en tot moment els drets, dirigint un escrit al domicili social, adjuntant còpia del DNI o passaport.

NÚRIA OLTRA PUIG garanteix que totes les comunicacions comercials que dirigeix ​​als seus clients compleixen la normativa vigent.

Per això, en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, s'informa a l'usuari que NÚRIA OLTRA PUIG podrà enviar per mitjans electrònics informació sobre productes i serveis d'interès al que Un. presta el seu consentiment.

En qualsevol moment podrà revocar aquesta autorització en la direcció hola@nuriaoltra.com

POLÍTICA DE COOKIES

NÚRIA OLTRA

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l'ús de cookies en relació a la prestació de serveis de la societat de la informació, recollida en l'apartat segon de l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, després de la seva modificació pel Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març, l'informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web www.nuriaoltra.com i el motiu del seu ús. Així mateix, l'informem que de conformitat amb la llei (i) l'USUARI dóna el seu consentiment per poder utilitzar-les si modifica la configuració del seu navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l'entrada de galetes i (ii) que el referit consentiment no serà necessari per a la instal·lació d'aquelles galetes que siguin estrictament necessàries per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'USUARI.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són petits arxius de text que s'instal·len en el navegador de l'ordinador de l'USUARI per registrar la seva activitat enviant una identificació anònima que s'emmagatzema en el mateix, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l'accés a els USUARIS que s'hagin registrat prèviament, l'accés a les àrees, serveis o promocions reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. Es poden utilitzar també per mesurar l'audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i nombre d'entrades. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

TIPUS DE COOKIES

1.- Cookies propies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l'usuari.

2.- Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

3.- Cookies de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.

4.- Cookies persistents: Són un tipus de galetes en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

5.-Cookies técniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

6.- Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, etc.

7.- Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

8.- Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

9.- Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB

Les cookies utilitzades al nostre lloc web, són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l'usuari, així com, seguir i analitzar l'activitat que porta a terme, amb l'objecte d'introduir millores i prestar els nostres serveis d'una manera més eficient i personalitzada NÚRIA OLTRA no utilitza cookies publicitàries o de publicitat comportamental.

La utilització de les cookies ofereix avantatges en la prestació de serveis, ja que, facilita a l'usuari la navegació i l'accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web; evita a l'usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web; afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d'aquest lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

Cookie Nom Tipus Finalitat Durada Més Informació
nuriaoltra.com viewed_cook ie_policy Intern cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies del web. 1 any                      

NOTA: En alguna pàgina d'aquest lloc web es mostra contingut encastat o invocat a través del qual es poden estar instal·lant galetes de tercers. Tot i que la pàgina és revisada de tant en tant pot ser que el llistat de galetes no estigui actualitzat. Si voleu fer alguna pregunta sobre les cookies que s'instal·len a través d'aquest lloc web, contacteu amb nosaltres.

DESHABILITAR DE LES COOKIES

Com a usuari en tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé seleccionar aquelles la instal·lació admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Atès que cada navegador utilitza una manera diferent, la funció ajuda del seu navegador li indicarà com fer-ho

Tots els navegadors permeten canviar la configuració de Cookies. Aquests ajustaments normalment es troben a les 'opcions' o 'Preferències' del menú del seu navegador.

A continuació s'ofereix informació sobre els passos per accedir al menú de configuració de les galetes i, si escau, de la navegació privada a cadascun dels navegadors principals:

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft  o l'Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Històric -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla  o l'Ajuda del navegador.
 • Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google  o l'Ajuda del navegador.
 • Safari: Preferéncies->Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple  o l'Ajuda del navegador.

Per a qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu: hola@nuriaoltra.com